Ideer og planlegging om «Karl XII-saken»

Myldret ideer og såg på festningen: Bertil Wennerholm fra Karolinska förbundet, Linnea Nordell, Bohusläns museum, Torill Wyller fra Østfoldmuseene, Moss by- og industrimuseum, Thomas Bergstrand Bohusläns museum og Terje Holm fra Forsvarsmuseet i Oslo var med på morgenvandring på Fredrikstens festing.
Myldret ideer og så på festningen: Bertil Wennerholm fra Karolinska förbundet, Linnea Nordell, Bohusläns museum, Torill Wyller fra Østfoldmuseene, Moss by- og industrimuseum, Thomas Bergstrand Bohusläns museum og Terje Holm fra Forsvarsmuseet i Oslo var med på morgenvandring på Fredrikstens festing.

Utstillinger og fortellinger i og fra bygdene om hva som skjedde da krigen kom. Forskning på nye historier om hvordan krigen påvirket menneskene i Østfold og i Europa. Seminarer med de aller beste foredragsholdene som forteller om perioden tidlig på 1700-tallet.

Dette var noen av de mange ideene som kom på bordet da Østfoldmuseene forrige uke hadde invitert en rekke museer og andre historieinteresserte til idémyldring om Den store nordiske krig og «Karl XII-saken». Møtet fant sted i Fredriksten festning i Halden.

Representanter fra Armémuseum i Stockholm, Bohusläns museum i Uddevalla, Forsvarsmuseet i Oslo, Forsvaret, ved kommandantskapet på Fredriksten, Karolinska förbundet, Skansespillet på Gjellebekk skanse og Østfoldmuseene, representert ved avdelingene i Halden, Fredrikstad og Moss, satt sammen nesten to dager for å finne ut hvordan de ulike institusjonene kan og ønsker å jobbe sammen om dette de kommende år.

Da møtet ble avsluttet var den felles oppfattelse om at dette kan det bli noe av. En arbeidsgruppe ble dannet som vil snakke sammen utover våren, før nytt møte vil finne sted i Stockholm en gang før sommeren.

Det er Østfold fylkeskommune som støtter arbeidet der vi skal bestemme tilnærmingen til forskning og formidling av Den store nordiske krig og det som skjedde i Østfold da den svenske hæren med Karl XII kom over grensen. Fylkeskommunen ønsker at bedrifter og organisasjoner i fylket skal etablere flere internasjonale kontakter. Dette vil Østfoldmuseene gjerne bli med på.