Østfoldmuseene på tur i «Karl XII-saken»

En berättelse om  Tordensköld ingår i den tyska utställningen.  Foto: Bodil Andersson
En berättelse om Tordensköld ingår i den tyska utställningen. Foto: Bodil Andersson

Snart har det gått 300 år sedan händelser i Østfold kom til å  stå i centrum för den politiska utvecklingen i hela norra Europa. Østfoldmuseene arbetar aktivt för att finna goda vägar att uppmärksamma och berätta om vad som skedde i slutskedet av Det stora nordiska kriget. «Karl XII-saken» går i planeringen under namnet Det store fallet. De senaste veckorna har en liten delegation från Østfoldmuseene besökt Tyskland, Danmark och Sverige för att lära av andra och planera för de kommande satsningarna.

Det stora Schloss Gottorf har gjort en stor utställning om det stora nordiska kriget.  Foto: Bodil Andersson
Det stora Schloss Gottorf har gjort en stor utställning om det stora nordiska kriget. Foto: Bodil Andersson

I Schleswig i nordligaste Tyskland inträffar 300-årsdagen av en händelse kopplad till Det stora nordiska kriget redan i år. Vid slaget vid Fehmern i västligaste Östersjön 1715 led del av den svenska flottan en stor förlust när den ställdes mot den fulltaliga danska flottan. När slaget var förlorat gjorde svenskarna som brukligt var – satte sin flotta på grund för att förstöra den så att den inte skulle falla i fiendens händer. Så skedde med flaggskeppet Prinsessan Hedvig Sofia som sedan var försvunnen på havets botten i nästan 300 år innan hon hittades av tyska dykare. Berättelsen om skeppet är nu basen i utställningen Von Segeln, Degeln und Kanonen Die Untergang die Prinzessin Hedvig Sofia på Schloss Gottorf i Schleswig.

I utställningen på Schloss Gottorf används läsplattor för fördjupad information på många olika språk.  Foto: Bodil Andersson
I utställningen på Schloss Gottorf används läsplattor för fördjupad information på många olika språk. Foto: Bodil Andersson

Denna utställning har varit målet för en av resorna under juni månad. Det är en stor utställning som visar många originalföremål från olika länder runt Östersjön som tillsammans kunde berätta om Det stora nordiska kriget och den tid det ägde rum i. Fokus var Östersjön men också norska berättelser fanns med i den historia som visades. Inte minst Tordenskjold förekom i berättelserna.

Efter besöket i Tyskland gick färden vidare till Tøjhusmuseet i Køpenhamn för diskssioner om att samarbete kring forskning och förmedling av det som hände i slutet av det stora nordiska kriget och med händelserna i Østfold under främst 1716 och 1718.

Armémuseum i Stockholm tog emot norska och svenska museer för samtal om samarbete. Foto: Bodil Andersson
Armémuseum i Stockholm tog emot norska och svenska museer för samtal om samarbete. Foto: Bodil Andersson

Nästa resa gick till Stockholm där en grupp svenska och norska museer möttes för att diskutera vidare för att hitta ett gott samarbete inför de kommande åren. Flertalet av deltagarna deltog i februari i ett möte möte i Halden då diskussionerna inleddes. På inbjudan av Armémuseum i Stockholm gick samtalet nu vidare. Det står klart att det finns mycket att berätta om det som hände i Fredrikshald 1718 när Karl XII föll. Och minst lika mycket om det som hände åren innan.

Genom mötet har nu arbetsgrupper bildats för att utveckla en rad gemensamma satsningar. Andra samarbeten innebär att bland annat det som kommer att ske i Halden de kommande åren får ökad tyngd än om Østfoldmuseene arbetat helt på egen hand. Under sommaren kommer planerna att konkretiseras. I höst ska ett eller rent av flera projekt förverkligas.

Förprojektet Det store fallet har möjliggjorts genom stöd från Østfold fylkeskommune.